Tajomstvo detského srdiečka

Pod týmto názvom sa Materská škola Skalica a jej elokované pracoviská pridali k iniciatíve Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vyhlásiť 4.november za Deň materských škôl. Je to deň, kedy v roku 1829 iniciovala založenie prvej detskej „opatrovne“ na Slovensku v Banskej Bystric grófka Mária Terézia Brunswickova, ktorá sa týmto činom výrazne zapísala do histórie predškolskej výchovy detí. Zaujímala sa o pokrokové pedagogické názory na výchovu detí predškolského veku J. H. Pestalozziho, neskôr sa oboznámila s výchovným systémom škótskeho pedagóga S. Wilderspina, ktoré majú presah aj do dnešnej pedagogiky. Keďže jej cieľom bolo zaktivizovať deti k činnosti, zorganizovali sme aj my pre naše deti dni plné aktivity.

foto srdiečka

Počas celého mesiaca október mohli výtvarne vyjadriť svoje predstavy a túžby, ktoré sú prezentované prostredníctvom výstavy v Mestskej knižnici v Skalici. V utorok 3.11. mali možnosť zabaviť sa v telocvični ZŠ Mallého, kde si pre ne študenti SSOŠ VIA HUMANA v Skalici pripravili program plný hudby, rozprávkových postavičiek a bubliniek. Deti si spokojne šantili, čím vyjadrili poslanie predprimárneho vzdelávania v dnešnej podobe – spokojné a šťastné detstvo ako predpoklad úspešnosti v škole a bežnom živote. Za pohotový a kreatívny prístup k deťom patrí veľké poďakovanie vedeniu SSOŠ VIA HUMANA, ktorá svojím erudovaným pedagogickým prístupom je vzorom pre svojich študentov. Taktiež veľmi oceňujeme ochotu pri organizovaní tejto akcie vedeniu ZŠ Mallého a Mestkej knižnici v Skalici.

Share This Article