Talentmánia v našom školskom klube

Utorkové popoludnie 5. 2. patrilo v našom školskom klube, pri ZŠ Vajanského v Skalici, talentu.
Na úvod pani vychovávateľka Dúbravová deti privítala a peknou prezentáciou o talentovej súťaži začali vystúpenia detí. Až 48 z nich nám predstavilo svoj talent v štyroch kategóriách – tanec, spev, kreslenie a iné ( recitácia, hra na klavír, scénický tanec).Deti ukázali, že sú v mnohom veľmi šikovné. V prestávke vystúpila so svojím tancom v štýle C-WALK aj skupina našich deviatakov CREW-SPARTA. Aj deti, ktoré nemali odvahu ukázať svoj talent jednotlivo, tak ho predviedli počas prestávok spontánnym tancom.
Na záver obdržali tí najtalentovanejší z rúk poroty diplom TALENT 2013 a sladkú odmenu.
Opäť sme sa raz presvedčili o tom, že v našom klube máme naozaj samé talenty.
                                                                         Alena Ovečková

 

Share This Article