Telocvičnu ZŠ Strážnická nemožno prerobiť, bývalé vedenie mesta budovu predalo!

Mesto Skalica nemôže využiť peniaze od štátu na rekonštrukciu telocvične na Strážnickej ulici.  Bývalý primátor totiž predal školu formou relízingu. Na poslednom mestskom zastupitelstve na to upozornila poslankyňa Anna Ozábalová. Štát totiž poskytol na rekonštrukciu a vynovenie telocviční finančné prostriedky, ktoré naše mesto nemohlo využiť.

image

K situácii sa vyjadril aj poslanec Lukáš Tisoň, ktorý v čase predaja školy upozorňoval na možné následky v budúcnosti.  „Je to ďalšia mína, ktorú po sebe zanechal primátor Chovanec. Napriek naším upozorneniam prepísal celú budovu školy i telocvične na nebankovú spoločnosť aby sa ľahšie dostal k úveru. Keďže škola patrí nebankovke, nie mestu, nemôžme na jej opravu žiadať dotácie. Je to extrémne nefér voči žiakom a učiteľom ZŠ Strážnická, pretože oni znášajú následky dlhov, ale získané peniaze neboli použité v ich prospech. Je to veľké varovanie pre všetkých Skaličanov, že obchádzanie zákona a neudržateľné zadlžovanie mesto nakoniec vždy dobehne. Teraz sme vydaní na milosť a nemilosť nebankovke, ktorá by mala telocvičňu napísať späť na mesto, aby mesto ako vlastník mohlo požiadať o dotáciu na rekonštrukciu. Vedenie mesta má v tomto plnú podporu nás poslancov.“

„Mrzí ma, že ešte za primátora Chovanca mesto predalo školu lízingovke. Mohli sme žiadať nemalé peniaze od štátu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Strážnická a celú ju opraviť. Bohužial mesto si musí školu znovu postupne od lízingovky odkúpiť“ vyjadrila sa poslankyňa Anna Ozábalová

Share This Article