TO zaplatí OBEC… Skutočne?

 

 

V našej obci sa dlhšiu dobu objavujú čoraz častejšie rôzne nešváry. Tu niekto odloží pred zberným dvorom pneumatiky alebo gauč, inokedy niekto „spevňuje“ odpadom poľné cesty, vysype odpad na breh Hliníkov, do priekopy, k Jazeru, do kríkov, alebo k plotu cintorína… No nikto nič nevidí – aká úžasná tolerancia a súdržnosť. Pritom – na zbernom dvore je zabezpečený odber nepotrebných vecí – teda okrem bežného komunálneho odpadu aj akumulátory, elektronika, nábytok, opotrebené oleje, či stavebný materiál.

 

Samozrejme – stavebný materiál sa môže odovzdať na Zberný dvor v prijateľnom množstve – na väčšie objemy si musí staviteľ zabezpečiť kontajner. Menších objemov sa však občania majú možnosť zbaviť veľmi jednoducho a vlastne ani nie veľmi draho. V sobotu a stredu – vždy od desiatej do dvanástej hodiny. Okrem toho – mimoriadne zbery sú vyhlásené rozhlasom, termíny zaslané cez SMS kanál a vystavené na verejných výveskách. Ak však niekto „pohodí“ odpad niekde kde sa to nepatrí – vždy to musí niekto odstrániť. Okrem času osoby ktorá by mala iste na práci aj užitočnejšie veci ako robiť poriadok po niekom – obec stojí takéto konanie v súčte nemálo. Naviac – môže od nadriadeného orgánu dostať pokutu. Plné kontajnery odpadu na ktorý ľudia neprispeli – obec musí zaplatiť zo svojho. Presnejšie – je to platené z Vašich peňazí, ktoré obec získava cez dane a poplatky. Za pár neporiadnikov tak zaplatíme MY VŠETCI – nie OBEC. Že to nie je veľa – nuž na to si odpovedzte pri zvýšení paušálnych poplatkov za odvoz odpadu. Lebo presne v tejto položke sa objaví prehrešok našich spoluobčanov – ktorých nikto nevidí, či nechce vidieť. Lenže práva jednotlivca sa končia tam, kde sú dotknuté práva iných. No a pokiaľ máme platiť za tých, ktorí si nevedia nájsť čas na legálnu likvidáciu odpadu, alebo je im ľúto zaplatiť zopár €, potom to už taká nevinná vec nie je. Ak majú občania záujem na prostredí v ktorom žijú a nechcú platiť také poplatky ktoré by nemuseli – je v ich osobnom záujme nahlásiť porušovateľov nariadení, zákonov aj práv nás všetkých. Ten kto takéto veci koná si totiž nezaslúži zľutovanie, ale pokutu, ktorá nie len pomôže zabrániť navýšeniu platieb občanov, ale veľmi efektívne usmerní všetkých páchateľov takýchto činov. Hriešnik, ktorý odložil osem kusov mechov so stavebným materiálom ku kontajnerom na sklo a textil – má pokutu za založenie čiernej skládky istú. Ak sa aj nepodarí ho identifikovať – určite skôr, alebo neskôr bude niekto o pár stovák eur ľahší – stojí to za to?

Na obrázkoch sú čierne plastové vrecia s obsahom stavebného materiálu. V obsahu boli zbytky pórobetonových tvárnic, obaly od bielej matnej dlažby RAKO 15×15, zbytky tmavošedej dlažby alebo obkladu, sieťky VERTEX a obaly od Baumacol BASIC. Okrem iného – niekoľko škatuliek od cigariet a množstvo iného drobného stavebného odpadu. Vrecia boli ku kontajnerom na sklo umiestnené v zo stredy 9. 7 na štvrtok 10. 7. 2014.

 

 

www.katov.eu

 

 

Share This Article