Trnavskí colníci odhalili „fejkové“ kabelky, púzdra a textil

 

TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 17.03.2014: Trnavskí colníci v Dunajskej Strede pri dovoze tovaru odhalili  10 298  napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na takmer 500 000 eur.

 

V rámci colného konania pri dovoze trnavskí colníci na Pobočke colného úradu v Dunajskej Strede vykonali  úplnú vnútornú kontrolu troch zásielok. Dve z nich pochádzali z Číny,  jedna z Vietnamu. Určené boli na maďarský, slovenský a český trh.  Počas kontroly zistili, že sa v nich  nachádzalo  okrem iného aj 501 dámskych kabeliek, 2000 puzdier na mobil a 7797 kusov textilu. Pri tovare vzniklo  podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok APPLE, BURBERRY, DISNEY, G-STAR, CHANEL, CHARMMY KITTY. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na  takmer 500 000 eur.

 

Colníci bezodkladne oznámili svoje podozrenie aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

 

Pred zničením tovaru môže colný úrad rozhodnúť o bezodplatnom poskytnutí na humanitárne účely a to po splnení zákonom stanovených podmienok. Ako zdôraznila hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Švárna   v každom prípade sa bude prihliadať na ochranu spotrebiteľa trhu ako aj na prísne zdravotné kritériá, ktoré musí tovar spĺňať.

 

V prípade, ak colný úrad zhodnotí, že tento tovar je vhodný na humanitárne účely, jeho ponuka bude pre verejnosť zverejnená na stránke www.financnasprava.sk formou tlačovej správy.

 

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 50 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

 

 

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna,  hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

 

 

 

 

Share This Article