Trnavskí colníci skontrolovali predajcov na tržniciach

TRNAVA – 14. 05. 2014: Trnavskí colníci skontrolovali v uplynulých dňoch elektronické registračné pokladnice u predajcov na trhových miestach.  Zákon porušovalo  36 % predajcov.

 

Na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice si tentoraz trnavskí colníci vybrali na kontrolu trhové miesta v nasledovných mestách a obciach trnavského kraja:

Dunajská Streda, Dolný Štál, Veľký Meder, Sap, Senica, Skalica, Piešťany, Trnava, Orechová Potôň, Šamorín, Horné Saliby, Trstice, Topoľníky, Sereď, Horná Potôň a Gabčíkovo.

 

Z 36 skontrolovaných predajných miest zistili porušenia v 13  prípadoch, v niektorých i trojnásobné.

 

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

–          nezaevidovanie tržby v pokladnici,

–          nevydanie pokladničného dokladu,

–          vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

 

V niektorých prípadoch boli pokuty uložené priamo na mieste v celkovej výške 2 270 eur. V ostatných sa vedú daňové konania vo veci porušenia predpisov.

 

„Trnavskí colníci budú v takýchto kontrolách pokračovať i v ostatných mestách a obciach trnavského kraja, čím však nie je vylúčené, že sa vrátia opäť i na už skontrolované miesta,“ skonštatovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

 

 

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

Share This Article