Trnavskí colníci v Brodskom zaistili „fejky“

TRNAVA/BRODSKÉ – 22.01.2014: Trnavskí colníci v   Brodskom zaistili 515 párov obuvi. Odhadovaná škoda zaistených falzifikátov bola vyčíslená na takmer 30 000 eur.

 

V rámci colného konania pri dovoze trnavskí colníci na Pobočke colného úradu v Brodskom vykonali  úplnú vnútornú kontrolu poľského kamiónu. Počas nej zistili, že sa v ňom okrem iného tovaru nachádzalo aj 43 kartónov tenisiek, pri ktorých vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva. Išlo o napodobeniny ochrannej známky ADIDAS. Podľa predložených colných dokladov tovar pochádzal z Číny a smeroval na český trh. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola majiteľom ochrannej známky predbežne vyčíslená na  takmer 30 000 eur.

 

Colníci bezodkladne kontaktovali aj  zástupcu majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil, že ide o falzifikáty. Práve on teraz rozhodne o osude zaisteného tovaru. Má možnosť vyjadriť sa, či súhlasí so zničením tovaru, alebo s jeho poskytnutím na humanitárne účely.

 

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur. Za opakované porušenie až do výšky 100 000 eur, zdôraznila Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna

hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

 

 

 

 

 

Share This Article