Turíčna púť v Bazilike Sedembolestnej

 

            Počas troch májových dní od 18. do 20. mája sa schádzali stovky veriacich do mesta Šaštín-Stráže, aby sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie zúčastnili Turíčnej púte. Bohatý program bol rozdelený do troch dní.

Už od sobotňajšieho rána bol v Bazilike i na jej nádvorí program pre všetkých mladých i tých, čo sa mladými cítia, pod názvom AGAPÉ. Na popoludnie bol pripravený bohatý program zložený z prednášok, hudobných koncertov, svedectiev a adorácie. Počas tohto programu sa slávili dve sväté omše, ktoré  sprevádzal zbor Jakubčatá. Večernú omšu o 19. hodine celebroval don Jozef Luscoň a slávnostnú svätú omšu o polnoci celebrovali rehoľníci, zástupcovia z jednotlivých reholí. Vstupenkou bol 1 kg hladkej múky pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Toto občianske združenie pomáha chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, sirotám, starým, slobodným matkám a iným v núdzi.

Pontifikálnu sv. omšu v nedeľu  o 10:30 hod.  celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita. Vo svojej homílii sa prihovoril všetkým veriacim a vyzval ich, aby si navzájom viac odpúšťali. Každý, kto ide ku sviatosti pokánia prijať odpustenie a rozhrešenie, čaká na to, že mu bude odpustené. Všetci veriaci sa majú snažiť nielen odpustenie očakávať, ale ho aj sami dávať. Odpustiť svojim blížnym a venovať im aj modlitbu. V popoludňajších hodinách pokračovalo v Bazilike požehnanie pútnikov so Sviatosťou oltárnou.

Turíčna púť pokračovala v pondelok  Púťou pre chorých a seniorov. Pontifikálnu sv. omšu o 10.00 hod.  celebroval Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup. Privítal všetkých seniorov aj chorých, ktorí prišli k Patrónke Slovenska a zaplnili celú Baziliku. Venoval im aj svoju homíliu. Vyzval ich, aby viedli svoje deti a vnukov k viere v Boha, lebo on rozhodol o našom živote pri narodení.

 

Ľudmila Machová

Share This Article