Týždeň za toleranciu

SONY DSC

Sieť FARE bojuje prostredníctvom športu – futbalu, ktorý spája ľudí po celom svete, proti rasizmu v Európe. Základná škola, Strážnická v Skalici sa pripísala k mnohým európskym i svetovým organizáciám, ktoré dali najavo svoj nesúhlas s prejavmi rasizmu a diskriminácie vo futbale, ale i v spoločnosti vôbec. Akčné týždne 2015 nadväzovali na minulý úspešný ročník, ale aktivity boli rozšírené a uskutočňovali sa celý týždeň.

SONY DSC

„Týždeň za toleranciu“ sa niesol v duchu diskusií so žiakmi, ktoré boli tematicky zamerané na podporu sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín a rovnosti všetkých ľudí. Prostredníctvom spoločných zážitkov, ktorý priniesol II. ročník futbalového turnaja „Za toleranciu“, sa nám podarilo spoločne bojovať proti diskriminácii a symbolicky ukázať rasizmu červenú kartu. Futbalový turnaj, do ktorého sa zapojilo až 10 tímov, bol vyvrcholením celého týždňa, ktorý spestril každodenný školský život žiakom i učiteľom. Všetci sme (futbaloví) ľudia bez rozdielu, na to treba v živote pamätať a vštepovať to iným už od útleho veku. Zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za nadšenie pre hru a podporenie dobrej myšlienky.

Share This Article