„ÚČET ZA NEHODU“ DOSTALO 30 000 VODIČOV

 

políciaOchladenie spojené s častejšími zmenami počasia, znížená viditeľnosť či poľadovica kladú na vodičov zvýšené nároky a každoročne sa podpisujú pod zvýšenú nehodovosť. Kým napríklad v roku 2011 sa na Slovensku v mesiacoch jún, júl a august stalo spolu 3854 dopravných nehôd, za obdobie október až december to bolo 3875. Tento rok bolo podľa údajov Ministerstva vnútra SR počas júla a augusta zaznamenaných 2404 nehôd, v septembri a októbri sa ich však stalo až 2543. Záver roka spojený s vianočnými a novoročnými oslavami pritom do štatistiky pridáva ešte jeden rizikový faktor – zvýšený výskyt vodičov, ktorí si za volant sadli po požití alkoholu.

Občianske združenie Fórum PSR Slovensko preto v duchu svojho hesla „Pi s rozumom“ zameralo osvetovú činnosť pred koncom roka najmä na vodičov a v spoločnej kampani s Nadáciou Allianz rozdalo v prevádzkach zapojených do iniciatívy Liga výnimočných 30 000 fiktívnych bločkov, ktoré vodičov upozorňujú nielen na potenciálne finančné následky jazdy pod vplyvom alkoholu.

„Chceme ľudí upozorniť, že šoférovaním pod vplyvom alkoholu riskujú nielen pokutu a materiálne škody, ale predovšetkým zdravie a život seba a iných motoristov či chodcov,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová. Na účte za nehodu si tak vodiči nájdu vyčíslené napríklad náklady za poškodenie dopravného značenia a odťahovú službu, ale aj cenu operácie zlomenej panvovej kosti.

To, že osveta a preventívna činnosť majú zmysel, potvrdzujú aj štatistiky nehodovosti Ministerstva vnútra, podľa ktorých počet dopravných nehôd zavinených alkoholom už štvrtý rok kontinuálne klesá a minuloročné číslo 1903 je zatiaľ najnižším od začiatku sledovania v roku 1993. „Na základe zatiaľ zozbieraných dát sa dá odhadovať pozitívny vývin situácie aj pre rok 2012, dokonca októbra bol alkohol zaevidovaný pri 1410 dopravných nehodách. Pre konečnú štatistiku bude rozhodujúce práve správanie vodičov v závere roka,“ hovorí Lucia Muthová a dodáva, že aj podľa štatistiky Allianz – Slovenskej poisťovne sa v roku 2012 ku 30. novembru alkohol zatiaľ podpísal pod 101 poistných udalostí (dopravných nehôd), oproti vlaňajším 156. Od takéhoto vinníka nehody môže poisťovňa žiadať vyplatenú škodu až do výšky 100%.

Okrem kampane zacielenej na vodičov zorganizovalo Fórum PSR Slovensko spolu so zodpovednými predajcami a distribútormi liehovín združenými v iniciatíve Liga výnimočných na december a január aj druhý ročník školení pre zamestnancov barových prevádzok pod názvom „Nemáš 18? Nemáš šancu!“. Odborných seminárov, ktorých témou je prevencia nalievania alkoholických nápojov neplnoletým, sa minulý rok zúčastnilo spolu 2914 zamestnancov z 1094 slovenských reštaurácií, klubov, barov, kaviarní i hotelov. Aj počas druhého ročníka dostanú účastníci možnosť bližšie sa zoznámiť so zdravotnými a právnymi rizikami predaja alkoholu neplnoletým a na modelových situáciách si vyskúšať, ako sa s problematickými okolnosťami čo najlepšie vyrovnať aj v praxi. Práve prichádzajúce sviatky totiž so sebou už tradične prinášajú zvýšené riziko kontaktu detí a mladistvých s alkoholom.

Jedným z najväčších problémov je ľahká prístupnosť alkoholu neplnoletým v baroch a na diskotékach, ktorých zamestnanci nedostatočne kontrolujú vek svojich zákazníkov. Takmer tri štvrtiny pätnásťročných tínedžerov tak v prieskume potvrdili, že ich nízky vek pri kúpe alkoholu nebol žiadnou prekážkou. Školitelia sa v diskusii s personálom podnikov preto zamerajú najmä na to, aby barmani v každej situácii dokázali reagovať v záujme ochrany mládeže. „Barmani či čašníci sami totiž nezriedka čelia dileme. Buď nechcú uraziť zákazníka, ak si nie sú istí jeho vekom, nevedia, ako zareagovať, keď neplnoletým objedná alkohol ich dospelý kamarát, alebo si nie sú istí čo robiť, keď mládež do podniku v zjavne podnapitom stave už dorazí,“ hovorí Martin Šimunič zo združenia Fórum PSR Slovensko.

V rámci kampane „Nemáš 18? Nemáš šancu!“ sa rozdá aj 5000 ks informačných letákov a tisíc prevádzok, ktorých barmani prešli školením, bude označených špeciálnou zelenou samolepkou Pi s rozumom. Do týchto barov budú distribuované aj dotazníky, ktorých cieľom je preskúmať, ako efektívne sa preškolený personál dokázal vyrovnať so skutočnými situáciami, ktoré priniesla prax.

„Medzinárodné skúsenosti jasne ukazujú, že najúčinnejším nástrojom na zníženie konzumácie alkoholu u detí a mladistvých je cielené obmedzovanie jeho dostupnosti tejto vekovej skupine. Téma aktívnej prevencie nalievania alkoholu neplnoletým v baroch a iných podnikoch je predovšetkým v čase Vianoc a silvestrovských osláv veľmi aktuálna,“ hovorí za Ligu výnimočných Martin Pučalík, obchodný manažér spoločnosti Jan Becher-Slovensko.

Viac informácií o združení Fórum PSR Slovensko a jeho aktivitách nájdete na www.forum-psr.sk a www.pisrozumom.sk, o Nadácii Allianz zasa na http://nadacia.allianzsp.sk/. Podrobný zoznam zodpovedných prevádzok spolu s ďalšími informáciami o nich nájdete na www.ligavynimocnych.sk a

g

Share This Article