Uctili si Štúra i Hurbana

Pred 200 rokmi sa v Uhrovci narodil najvýraznejší predstaviteľ slovenského národného života, politik, filozof, historik, jazykovedec, publicista, redaktor, pedagóg, spisovateľ a básnik Ľudovít Štúr. Štúr osobne vplýval na evanjelického farára Jozefa Miloslava Hurbana pôsobiaceho v Hlbokom a prebudil v ňom vlastenecké cítenie. Hurban sa tak stal najbližším spolupracovníkom Štúra. Významné bolo stretnutie Štúra, Hurbana a Hodžu v roku 1843 na hlbockej fare, kde sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. Tieto významné osobnosti našich dejín si v Roku Ľudovíta Štúra pripomenuli a uctili účastníci súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Hurbanov pamätník.

Hurbanov pamätník je postupovou súťažou pozostávajúcou z viacerých kôl. Deti a študenti súťažia v umeleckom prednese poézie a prózy najskôr vo vlastných školách. Základné školy a základné umelecké školy z okresov Senica a Skalica vyšlú detských recitátorov do obvodných súťaží. Počas 47. ročníka Hurbanovho pamätníka v marci a v apríli sa v obvodných súťažiach konaných v Senici, Kútoch, Skalici a v Holíči prezentovalo 160 detí vo veku 6 až 15 rokov. Odborné poroty z nich vybrali 40 najlepších na postup do okresných súťaží.

Okresná súťaž sa pre okres Senica konala 14. apríla 2015 v Základnej umeleckej škole v Senici za účasti 21 recitujúcich detí a 8 študentov stredných škôl. Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka pre okres Skalica sa uskutočnila 17. apríla 2015 vo Františkánskom kláštore v Skalici a počas nej súťažilo 19 detských recitátorov a 10 študentov stredných škôl. Do okresných súťaží sa zapojili tiež 3 divadelné kolektívy interpretujúce umelecké slovo – divadlo poézie Studňa zo ZUŠ v Skalici, detský recitačný kolektív Zádrapky a divadlo poézie Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Porotcovia Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Marcel Šustek a Mgr. Eliška Sadíleková boli s úrovňou okresných súťaží spokojní. Milo prekvapili najmä stredoškoláci a tak sa viacerým z nich podarilo dostať do vyššej, krajskej súťaže.

Hollého pamätník, krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Trnavského kraja, priniesol dva dni plné umeleckého slova a zaujímavých výkonov od najmenších detí až po kategóriu dospelých recitátorov. 28. apríla súťažili deti, 29. apríl patril študentom, dospelým a divadelným kolektívom.

Okres Senica mal v krajskej súťaži najbohatšie zastúpenie – 15 recitátorov, 1 detský recitačný kolektív a 1 divadlo poézie. S výnimkou jedinej recitátorky všetci získali ocenenia. Veľkú radosť z najvyšších 1. miest a postupu do celoštátnej prehliadky mali Daniela Rybnikárová (pedagogička Štefánia Jánošová) a Diana Šedivá (pedagogička Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.) zo ZUŠ v Senici, ako aj ďalšie študentky reprezentujúce ZUŠ Senica Viktória Horná (pedagogička Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.) a Natália Plešová (pedagogička Štefánia Jánošová), ktoré získali 2. miesta s návrhom na postup na celoslovenský Hviezdoslavov Kubín. Pekné 2. miesta porota udelila tiež Pavlínke Praskačovej, Emanuelovi Závodnému, Martinovi Janšákovi a Martinovi Hrevušovi (všetci ZUŠ Senica). Úspešní boli aj ďalší žiaci senickej ZUŠ – Šimon Šinko, Kristína Oslejová, Zuzana Frťalová, Martin Očko a Dominika Štuberová, ako aj Melissa Žofčíková zo Základnej školy, Komenského ul. v Senici, ktorí si domov priniesli diplomy za 3. miesta. Barbora Rybnikárová mala vo svojej vekovej kategórii silnú konkurenciu, hoci jej prednes bol dobrý, ocenenie sa jej tentoraz neušlo. Mimoriadne sa však darilo kolektívom súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Študenti vedení Ľuboslavou Paveskovou za javiskové stvárnenie veršov Edgara Allana Poe Havran získali 1. miesto a právo postupu do celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Mladším Zádrapkárom pracujúcim pod režijným vedením Štefánie Jánošovej sa za predstavenie Ne – prerušený husí pochod podarilo 2. miesto s návrhom na postup na Hviezdoslavov Kubín.

Skalický okres reprezentovalo v krajskej súťaži Hollého pamätník 9 recitátorov a 1 kolektív. Za inscenáciu Alexandra Sergejeviča Puškina Ženích v réžii Mgr. Jany Kutalovej bol súbor Studňa zo ZUŠ v Skalici ocenený krásnym 2. miestom a návrhom postúpiť do celoštátnej súťaže v tvorbe divadiel poézie. Spomedzi recitátorov sa z diplomov za 2. miesta tešili Agáta Langová (ZUŠ Skalica) a Klára Madunická (Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč). Výkony Simony Levočovej zo Súkromnej základnej školy v Skalici, Silvie Kožíškovej zo ZUŠ v Skalici a Alexandry Balážovej z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici boli ohodnotené diplomami za 3. miesta. Počas krajskej súťaže sa so svojimi prednesmi v Trnave predstavili aj Adela Hricová zo ZŠ v Petrovej Vsi, Natália Bolebruchová zo ZŠ s MŠ v Gbeloch, Sabína Annamária Lívia Schmausová a Viktória Matúšová z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici.

Región Záhoria bude mať na Orave na celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín opäť početné zastúpenie. Recitátorom i kolektívom, ktorí dostali možnosť zúčastniť sa ho, želáme v júni v Dolnom Kubíne veľa úspechov.

Hurbanov pamätník ako súčasť Hviezdoslavovho Kubína má v našom regióne dlhoročnú tradíciu a vysokú umeleckú úroveň, ktorú udržať a rozvíjať je ťažké, zodpovedné, ale aj organizačne a finančne náročné. Pripravuje ho Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Za to, že sa to už takmer polstoročnicu darí, ďakujeme všetkým deťom, študentom, divadlám, pedagógom, školám, rodičom, porotcom a tým, ktorí nás v tomto snažení podporujú – Mestu Senica, Mestu Skalica, Mestu Holíč, Obecnému úradu v Kútoch, ZUŠ v Senici a Coop Jednote, SD v Senici.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

Autor fotografií: Tomáš Jurovatý

Share This Article