Úrazy detí

V predchádzajúcom článku som sa venoval problematike úrazov seniorov. Keď vyjde tento článok, budú už prázdniny v plnom prúde a tak je na mieste možno pár viet o úrazoch detí a to hlavne v období, kedy majú viac voľného času a menej dozoru nad sebou, pretože si chcú prázdniny naozaj užiť.

Ak vynecháme jednoduché úrazy, ako sú rany rôzneho charakteru (napr. rezné), či pomliaždeniny, tak sa môžeme venovať úrazom, ktoré sa často stávajú v zápale hier či zábavy.

Úrazy hlavy – najčastejšie otras mozgu, nastáva pri pôsobení priameho tupého násilia na hlavu. V prejavoch je bezvedomie, zvracanie, zmätenosť, strata pamäti a orientácie, či spavosť. Zriedkavo je otras mozgu kombinovaný pri väčšej úrazovej energii so zlomeninami lebky (skôr prasklinami) alebo vnútrolebkovými komplikáciami ako je napríklad krvácanie. Liečba a diagnostika patrí výhradne do rúk lekárov a tak vyhľadanie odbornej pomoci je alfou a omegou úspešnej liečby.

Zlomeniny chrbtice – aj keď sa nejedná o početné poranenia, ich význam spočíva v tom, že vo väčšine prípadov prinášajú so sebou nepríjemné trvalé následky. Najčastejšie vznikajú po pádoch z výšky (zo stromu), autonehodách a v letných mesiacoch po skokoch do neznámej plytkej vody. Rizikom je hlavne poškodenie miechy a ochrnutie. Preto už pri poskytovaní prvej pomoci je nutná maximálna opatrnosť a kontaktovanie odbornej pomoci na známom telefónnom čísle 112 alebo 155.

Zlomeniny končatín – v úrazovej chirurgii zaberajú detské zlomeniny svoju špeciálnu kapitolu pre niektoré vlastnosti, ktoré zlomeniny dospelých nemajú. Vlastnosti detských tkanív predurčujú pri úrazoch skôr vznik zlomeniny ako poškodenie väzov v okolí kĺbov. Taktiež „mäkká“ detská kosť sa láme inak ako dospelá (skôr sa dá povedať, že sa „pokrčí“). Výhodou zase ale je výrazne rýchlejšie hojenie a rehabilitácia detských zlomenín a tiež menšie trvalé následky.

V prebiehajúcich prázdninách však všetkým „prázdninárom“ samozrejme prajem čo najmenej úrazov a čo najviac oddychu, zábavy, priateľov a pekných zážitkov.

 

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article