Úspešná spolupráca Mesta Skalica s partnermi programu Comenius

 

V dňoch 10.  – 14.  februára sa Mesto Skalica zúčastnilo v nemeckom meste Bremerhaven na seminároch a workshopoch Programu pre celoživotné vzdelávanie COMENIUS zameraného na regionálne partnerstvá.  Tieto aktivity nadväzovali na pracovné stretnutia, ktoré sa konali v Skalici v novembri minulého roka.  Pracovníci oddelenia strategického rozvoja a marketingu, vybraní pedagógovia zo SSOŠ Via Humana a zástupkyňa ABC – Academic Business Cluster  si spolu s  kolegami z partnerského mesta Bremerhaven priblížili ústrednú tému stretnutí „Duálny odborný systém výučby“. Pracovné stretnutia  sa konali na odbornej škole BS DGG, ktorá odborne vyučuje v oblasti hoteliérstva, zdravia, stavebníctva, potravinárskeho priemyslu, dizajnu, informatiky, médií a iných odvetví.  Študenti spolu s pedagógmi odboru Hoteliérstvo  predviedli slovenským partnerom prípravu regionálnych gastronomických špecialít, zaujímavá bola aj prezentácia školy a jej vyučovacích odborov.

Výsledkom rokovaní bol záujem všetkých partnerov pokračovať vo vzájomnej spolupráci a na výmene pedagógov a študentov.

Projekt „Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte – Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext“ je realizovaný v období od 30. 9. 2013 – 31. 7. 2015 vrámci Programu pre celoživotné vzdelávanie, podprogram  Comenius Regio.

 

Mgr. Terézia Kubová
Referent pre vzťahy s verejnosťou
Mesto Skalica

 

Share This Article