Ustanovujúce rokovanie MsZ v Senici s novým primátorom

 

Vo štvrtok 11. decembra 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici. Po príhovore odchádzajúceho primátora Ľubomíra Parízka zložil sľub novozvolený primátor Branislav Grimm. Už svojím prvým rozhodnutím vymenovať až dvoch viceprimátorov však vyvolal nevôľu drvivej väčšiny poslancov, ktorí toto považujú za luxus, ktorý Senica nepotrebuje, keďže doteraz mala jedného viceprimátora a mesto fungovalo.

Svoj sľub zložilo aj 25 poslancov, z toho polovicu tvorili noví poslanci.

Filip Lackovič, ako jeden z nových poslancov, vyslovil nádej, že v tomto zložení zastupiteľstva, kde je veľa mladých ľudí s čerstvými nápadmi, ale aj skúsení poslanci, sa zo Senice môže stať moderné mesto. Podľa jeho slov, je nutné, aby Senica mala otvorenú a transparentnú samosprávu a podporovala občianske aktivity. „Obyvatelia by mali cítiť pozitívnu zmenu. Mesto sa nemôže nezmyselne zadlžovať, musí riešiť katastrofálnu dopravnú situáciu, vytvárať podmienky na prilákanie nových zamestnávateľov, ale nemôže zabúdať ani na drobné, ale dôležité požiadavky jednotlivých obvodov. Verím, že v zastupiteľstve nebude len 25 dvíhačov rúk, ale budú tam aj aktívni poslanci, ktorí budú v kontakte s obyvateľmi a budú napomáhať rozvoju mesta, ale aj dozerať na jeho zodpovedné a transparentné hospodárenie“, dodal.

foto: Mesto Senica

Share This Article