Útočník s číslom 10

Zasadačka MsÚ v Šaštíne-Strážach sa v piatok dopoludnia, 24. mája 2013, zaplnila žiakmi a pedagógmi miestnej ZŠ, Špeciálnej ZŠ a  ZŠ Čáry. Primátor mesta, Ing. Radovan Prstek, mal tú česť privítať na pôde mesta vzácneho hosťa – futbalového velikána, pána Jozefa Adamca. Prišiel sa podeliť o zážitky zo svojej futbalovej kariéry doma i v zahraničí.

Futbal sprevádza pána Adamca od detských liet. Spomínal na svoje futbalové začiatky v rodnom Vrbovom, odkiaľ prestúpil za zimník do Trnavy. Žiakom nezabudol zdôrazniť, že pre každého futbalistu sú dôležité 3 zásady: rodina, škola aj šport. On trénoval 5x do týždňa, z toho 2 dni dvojfázovo. Jeho veľkým futbalovým vzorom v súkromnom i športovom živote bol tréner Malatinský, ktorého mal ako svojho druhého otca. Futbalu sa venoval jeho otec (po ňom zdedil i futbalovú prezývku Haterlo), starší brat i kamarát. Z jeho 3 detí sa dnes futbalu venuje len prostredný syn –t. č. ako manažér Spartaku Trnava. Pán Adamec nezabudol chlapcom zdôrazniť, že pre futbalistu nie je dôležité, na akom poste sa hrá. Futbal je kolektívna hra a záleží na každom jednom hráčovi. Avšak spomienky na mesto Šaštín-Stráže sa mu viažu nielen k futbalu. Asi pred 60-imi rokmi sem prišiel spolu s mamičkou a bratom na púť z rodného Vrbového.

Najkrajšie spomienky na tento deň bude mať bezpochyby malý prváčik zo Špeciálnej ZŠ, Martinko Daniel, ktorý zahodil zábrany, využil príležitosť a posmelený triednou pani učiteľkou si vyskúšal prihrávky s pánom Adamcom. Za odmenu od neho dostal na záver autogram priamo na ruku.

Veľké poďakovanie patrí tým, ktorí sa o toto mimoriadne stretnutie postarali a všetkým prítomným tak sprostredkovali nezabudnuteľný zážitok.

Mgr. Ľudmila Machová

TAGGED:
Share This Article