V Borskom Mikuláši si uctili pamiatku narodenia Jána Hollého, slovenského národného buditeľa

Recitujú Eva Kristínová a Jozef Šimonovič
Recitujú Eva Kristínová a Jozef Šimonovič

 

V Borskom Mikuláši, v rodisku najvýznamnejšieho slovenského národného buditeľa, kňaza a básnika, sa zišli občania obce, regiónu a osobnosti slovenského kultúrneho života, aby si spoločne pripomenuli 230. výročie narodenia Jána Hollého (24.3.1785 Borský Mikuláš – 14.4.1849 Dobrá Voda).

Po slávnostnej svätej omši sprevádzanej chrámovým speváckym zborom Cantamus Domino, priblížila  prof. PhDr. Eva Fordinálová CSc.  význam osobnosti a diela Jána Hollého pri celonárodnom zjednotení spisovnej reči v súvislosti s mladou štúrovskou generáciou a osobnosťou Ľudovíta Štúra, ktorého 200. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. V literárno-hudobnej kompozícii zaznela z úst hercov a recitátorov Evy Kristínovej a Jozefa Šimonoviča aj báseň na liečivý búranský prameň „Na Ságelskú studénku“.

 

zľava: Bc. Martin Lednický – starosta obce Pobedim, René Blanárik – starosta obce Dobrá Voda, Ing. Marián Tkáč PhD., predseda MS, Vladimír Bízek- starosta obce Borský Mikuláš,
PaedDr. Miroslav Holečko – predseda prezídia MS, Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta Šaštín.

Pri rodnom dome sa slovenskému Homérovi poklonili predstavitelia Matice slovenskej, predseda Ing. Marián Tkáč PhD. a predseda prezídia PaedDr.  Miroslav Holečko, predstavitelia obcí, v ktorých básnik pôsobil ako kňaz a iní významní hostia. Na pôde rodnej obce zhromaždenie privítal starosta Vladimír Bízek, ktorý vyzdvihol duchovný odkaz básnika pre nastávajúce generácie. Život mladého básnika v rodisku predviedli žiaci základnej školy v literárno-dramatickom pásme a pásmom jarných zvykov sa predstavil detský folklórny súbor Studnička.

Spomienka na Jána Hollého, ktorého si ctí celý národ, sa koná v Roku Ľudovíta Štúra, ktorý si Hollého veľmi vážil a jeho verše sú vytesané na pomníku v Dobrej Vode“, odkázal prítomným prostredníctvom pozdravného listu čestný občan Borského Mikuláša Viliam Turčány.

Starostovia obcí Borský Mikuláš, Pobedim a Dobrá Voda zahájili v rodisku básnika novú tradíciu stretávania sa predstaviteľov a občanov obcí, v ktorých básnik pôsobil. Do miesta rodiska Jána Hollého a na prehliadku najautentickejšej pamiatky po básnikovi, jeho rodného domu, sa môžete objednať v Obecnej knižnici, alebo na tel. čísle 034/6595138.

 

Oľga Cintulová

foto: archív obce

 

 

Share This Article