V Čáčove našli mŕtveho 62 ročného muža. Hlavu od tela mu pravdepodobne oddelil jeho pes.

 

 

 

Senickí kriminalisti vyšetrujú zabitie, ku ktorému došlo v Senici, časti Čáčov.

1. januára o 18.15 bolo v rodinnom dome nájdené telo 62 ročného muža. Na tele boli spôsobené devastačné poranenia krku v takom rozsahu, že hlava bola oddelená od tela.

Vo vnútri rodinného domu bol spolu s nebohým aj pes, Nemecký ovčiak. Doterajšie výsledky vyšetrovania nasvedčujú tomu, že muž zomrel pravdepodobne bez cudzieho zavinenia asi 25. alebo 26. decembra a hlavu od tela pravdepodobne oddelil jeho pes.

Obhliadajúci lekár nariadil vykonať zdravotno bezpečnostnú pitvu, ktorá určí, čo bolo príčinou smrti muža. V prípade, ak sa uvedené predbežné výsledky potvrdia, polícia trestné stíhanie v zmysle Trestného poriadku zastaví. 

Martina Kredatusová
vedúca oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave

Share This Article