V Gbeloch hodnotili Naj triednu vizitku

Prvý dojem a prezentácia sú veľmi dôležité. To sme si uvedomili aj my v našej škole a vytvorili sme pri vstupe do každej triedy triednu vizitku – nástenku, ktorá vystihuje a prezentuje danú triedu. Každá trieda sa úlohy vytvoriť triednu vizitku zhostila inak, ale takmer všetky sú milé a pútajú pozornosť.

Nájdete na nich fotky detí, diplomy, prezývky, výtvarné práce, citáty… Žiaci a triedni učitelia vložili do vizitiek kus seba, za čo si zaslúžili odmenu. Najpútavejšie a najkreatívnejšie nápady boli preto ocenené. Na prvom stupni to boli vizitky tried 1.B, 3.B a 1. miesto získala trieda 2.C. Na druhom stupni porotu zaujali triedy 5.B, 7.B a najviac upútala trieda 6.A. Diplom za originalitu získala 8.A.

Triedne vizitky sú pekným spestrením našich školských priestorov a svojou farebnosťou skrášľujú naše chodby.

 

 

www.gbely.sk

Share This Article