V Holíči vznikne relaxačné centrum pre verejnosť!

Rekonštruovaný objekt sa nachádza pri hlavnom vstupe do areálu letného štadióna v Holíči pri križovatke Vrádištskej ulice s ulicou Pri Štadióne. Vybudovaný bol v 50. – 60. rokoch 20. storočia, v ďalších obdobiach rozširovaný prístavbami do podoby pred rekonštrukciou. Mesto Holíč sa rozhodlo pristúpiť k jeho rekonštrukcii, nakoľko bol v zlom technickom stave a dlhodobo nevyužívaný, resp. pre súčasnú dobu nepoužiteľný. Vstupný objekt je rozdelený na dve samostatné časti, na pravú a ľavú. Rekonštrukcia sa začala realizovať v roku 2018 a týka sa pravej časti pri pohľade od hlavného – oblúkovite prestrešeného vstupu. Stavebné úpravy pozostávajú z nasledovných prác: odstránenie zastaralého technického vybavenia objektu, vyhotovenie nových priečok, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, vzduchotechniky, obkladov, dlažieb, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcie striech a zateplenia celého objektu. V átriu sa vyhotoví nové oplotenie a ochladzovací bazén. Po dokončení stavebných úprav bude rekonštruovaný objekt rozdelený na dve samostatné prevádzky. V pravej časti bude relaxačné centrum a v ľavej časti prevádzka kaviarne.

vizualizcia .3

Relaxačné centrum:
Pri vstupe bude umiestnená recepcia, kde sa bude vydávať bielizeň. Šatne a hygienické zariadenia – WC a sprchy. V saunovej časti sa bude nachádzať fínska sauna, parná sauna a infra sauna. Na ochladenie budú slúžiť sprchy, ochladzovacie vedro a vonku v átriu ochladzovací bazén. Súčasťou relaxačného centra bude aj oddychová časť, z ktorej bude taktiež možný východ do vonkajšieho átria. Kapacita relaxačného centra je 26 osôb.

Kaviareň:
Verejnosti budú prístupné priestory s klubovým, boxovým a barovým sedením. V zadnej časti kaviarne bude situované hygienické zázemie vrátane WC pre telesne postihnutých na vozíčku. Zboku budovy bude zásobovací vstup, pri ktorom budú priestory pre zamestnancov – šatňa a hygienické zariadenie, kuchyňa a sklad. Kuchyňa bude slúžiť len na podávanie hotových ohrievaných jedál, nie na prípravu a verenie jedál. Kapacita kaviarne je 56 miest.

Share This Article