V Kopčanoch si uctili slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh

 

V sobotu 5. júla 2014 sa pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch uskutočnilo po druhý raz liturgicko-spoločenské podujatie pod názvom Cyrilometodská ratolesť.

Slávnosť sa konala na sviatok Cyrila a Metoda,  ktorí v roku  863 prišli na Veľkú Moravu, aby tu šírili  kresťanstvo a kultúru. Pre Slovanov zostavili písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.

Pred samotnou svätou omšou sa veriaci pomodlili modlitbu sv. ruženca. Slávnostnú svätú omšu celebroval J. E. Mons. Jozef Haľko za prítomnosti miestneho kňaza Viktora Štefana Locnera a kňazov z okolitých farností. Svätej omše sa zúčastnili veriaci z blízkeho i širšieho okolia,  niektorí z nich vrátane detí, boli v krojoch.  Na Cyrilometodskej ratolesti boli prítomní starosta obce Kopčany Ing. Dušan Dubecký a primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal s manželkami.

Slávnosť sprevádzali spevom členovia Chrámového speváckeho zboru pri Rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Holíči.

Tohtoročná slávnosť sa opäť vydarila a nás ostáva veriť že, z Cyrilometodskej ratolesti sa stane tradícia na počesť slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou boli aj pri Kostole sv. Margity Atiochijskej v Kopčanoch.

 

 

Share This Article