V Kopčanoch varilo 16 družstiev guláš o najlepšieho Guláš majstra 2015

Černí Diabli
Černí Diabli

Dobrovoľný hasičský zbor Kopčany a reštaurácia Luna pripravili tretí ročník súťaže vo varení gulášu. Súťaž sa konala v sobotu 18. 4 .2015 od 9:00 hod. v priestoroch nádvoria reštaurácie.

Súťažiaci si mali priniesť vlastný kotlík a ostatné veci potrebné na uvarenie gulášu, hlavne však ingrediencie na jeho prípravu.  Po zaplatení štartovného vkladu 20 € družstvá dostali 3 kg mäsa z diviny, cibuľu, misky a lyžice a dva pecne chleba. V krátkom príhovore vedúci súťaže p. Malík informoval súťažiacich o podmienkach a priebehu samotnej prípravy gulášov a zahájil 3. ročník súťaže vo varení gulášu.

Závodzanky

 

Súťažiaci sa pustili do prípravy mäsa, očistenia cibule a jej restovanie. Každé družstvo malo svoj postup na prípravu chutného gulášu. Ani vrtochy aprílového počasia neodradili súťažiacich od ich úsilia pripraviť ten najlepší guláš. Ohodnotiť pripravené guláše prišla jedenásť členná porota zložená z amatérov kuchárov a profesionálnych kuchárov. Porota mala za úlohu ochutnať guláš zhodnotiť, ako bolo pripravené mäso a ohodnotiť celkovú chuť a prideliť body od 1 – 10 ku každej vzorke, ktoré sa na koniec spočítali.

Medveďov Team

 

Krátko pre 13 hod. sa k súťažiacim znova prihovoril p. Malík a vyzval z každého družstva po jednom súťažiacom, aby si prišiel vytiahnuť obálku v ktorej boli dve čísla. Jedno slúžilo na označenie vzorky, ktorá bude odnesená porote a druhé číslo pre kontrolu pri vyhlásení výsledkov. Vzorky pripravených gulášov boli pozberané o 13 hod. a odovzdané na degustáciu. Porota pridelila body a prišlo vyhodnotenie.

Na prvom mieste a držiteľom putovnej varechy sa stalo súťažné družstvo číslo 13:  Černí Diabli s počtom bodov 84 na druhom mieste sa umiestnilo číslo 4: Medveďov Team s počtom bodov 76 a na treťom mieste sa umiestnilo č.12:  Závodzanky s počtom bodov 73.

Družstvá na prvých troch miestach boli ocenené medailami a vecné ceny zabezpečil majiteľ reštaurácie Luna p. Bitala Jozef. Gratuláciou a cenou pre prvé tri družstva prispel aj p. Milan Mikulášek.

Tretieho ročníka sa zúčastnili Dobrovoľní hasiči Petržalka s  2 družstvami, 4 družstvá z obce Závod, 2 družstvá z Petrovej Vsi a domáce družstvá obce Kopčany.

Na záver sa p. Malík poďakoval súťažiacim že prišli na tretí ročník a zároveň ich pozval na budúci rok už na štvrtý ročník o najlepšieho Guláš majstra 2016.

 

Radovan Malík

Share This Article