V Malackách pribudnú nové parkovacie miesta

V Malackách sa začala rekonštrukcia dvoch parkovísk (na uliciach Veľkomoravská a Radlinského), vďaka čomu pribudnú takmer dve desiatky parkovacích miest. Rekonštrukcie povrchov parkovacích plôch financuje mesto Malacky.

parkovisko Radlinského

Na Veľkomoravskej ulici vyrastie 13 nových parkovacích miest. Upraví sa tiež časť chodníka, ktorá leží neprakticky medzi parkujúcimi autami a cestou, čo počas vjazdu a výjazdu áut spôsobuje nebezpečné situácie. Bezpečnosť pohybu v tejto lokalite zvýši aj nový priechod  pre chodcov. Architekt Branislav Škopek: „Rád by som zdôraznil, že práce na Veľkomoravskej sú naplánované bez výrubu čo i len jedného z existujúcich stromov. Okrem toho, všetku dlažbu z pôvodného chodníka použijeme na výstavbu nového.“ Rekonštrukcia parkoviska na Veľkomoravskej sa začala v pondelok 9. novembra a potrvá približne 3 týždne.

parkovisko Veľkomoravská

Práce na parkovisku vo vnútrobloku na Radlinského ulici sa začínajú v sobotu 7. novembra. Parkovacie plochy sú plné jám a na jednom mieste sa prepadla kanalizačná vpusť. Pribudne 6 nových parkovacích miest a stojisko na kontajnery. Novinkou bude úprava existujúcich boxov: parkovacie miesta budú mierne odsunuté od obytných domov, takže autá nebudú ničiť fasádu.

Share This Article