V Malackách začína modernizácia školských kuchýň

Po modernizácii jednotlivých pracovísk materskej školy sa mesto sústredí na školské kuchyne. V tejto oblasti sa v aktuálnom volebnom období plánuje preinvestovať viac ako 500 tisíc €. Podľa plánov by sa mala každý rok zrekonštruovať aspoň jedna kuchyňa. Prvých 40 tisíc € pôjde do ZŠ Štúrova. Túto sumu ešte musia schváliť poslanci.

kuchyna_malacky

Hoci školské kuchyne nie sú príliš viditeľné, sú dôležité. Chceme zrekonštruovať ich priestory, vrátane výmeny inštalácií, vzduchotechniky, podláh či obkladov. Zároveň by sa malo modernizovať vybavenie a spotrebiče. Od budúceho roka by sme tiež radi začali s postupným zvyšovaním platov kuchárok a pomocného personálu,“ vymenúva primátor Juraj Říha.

V súvislosti s obedmi zadarmo dostane každá škola od mesta 5 tisíc € na nákup drobného vybavenia svojich kuchýň.

Reklamnýbanner_EAS

Share This Article