V Moravskom Sv. Jáne oslavovali 70. výročie Materskej školy

 

V piatok 30. mája sa uskutočnila oslava 70. výročia založenia Materskej školy Moravský Sv. Ján. Pani kuchárky nám pripravili občerstvenie, pani Húšková nám upiekla krásnu a výbornú tortu a firma INAT nám vytlačila brožúrku o živote MŠ kedysi a dnes, za čo im všetkým veľmi pekne ďakujeme . Tešili sme sa a želali si, aby každý bol spokojný a páčilo sa mu na oslave. Deti sa s veľkou vervou pripravovali pod vedením pani učiteliek a ešte s väčším elánom vystúpili na oslave. Možno aj preto, že sa tešili na tortu. Spolu sme všetci zaželali našej MŠ ako sa zvykne želať oslávencovi všetko dobré a tiež sme nezabudli poďakovať pani riaditeľke Marte Šafránkovej za jej celoživotný prínos pre MŠ. Plaketu J. A. Komenského obdržali z rúk pána starostu pani riaditeľka Šafránková a pani učiteľky Mračnová, Gajdová a Zaicová. Po oficiálnej časti nasledovalo neformálne posedenie s bývalými zamestnancami MŠ. Škoda, že mnohí sa nemohli zúčastniť a tak sa s nami nemohli potešiť v jedno obyčajné piatkové poobedie, ktoré sa dokázalo premeniť na neobyčajné. Tak málo stačí, aby sme vybočili zo zabehnutého rituálu a spravili sme niečo pre druhých a zároveň pre seba. Stálo to zato. Ďakujeme!

V.Gajdová

 

 

 

zdroj: www.moravskysvatyjan.sk

 

Share This Article