V Šaštíne sa konala 1. púť hasičov

Krajský výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave zorganizoval pri príležitosti 90. výročia založenia okresných hasičských jednôt v okresoch Trnavského kraja 1. púť hasičov. Miestom konania celej akcie sa  stala Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Táto slávnosť bola venovaná spomienke na zakladateľov hasičstva, medzi ktorých patrí aj domáci rodák pán Jozef Karas. Stretnutie hasičov v pokojnom duchu sa začalo 11. mája 2013 na námestí v Šaštíne-Strážach. Okolo 13. hodiny sa tu začali schádzať príslušníci hasičských zborov z celého kraja, ale aj z Moravy a Rakúska a vytvorili vyše sto metrov dlhý  sprievod, ktorý zakončovali  služobné vozidlá používané pri zásahoch. Cestou do Baziliky ich sprevádzala hudobná skupina Popuďané. Sprievod bol ukážkou krásnych slávnostných uniforiem hasičov, ale napr. aj krojov obyvateľov z Radošoviec.

V Bazilike bola za všetkých prítomných odslúžená slávnostná svätá omša, ktorú celebroval kňaz a poručík v jednej osobe Ľuboslav Farkaš. Do tímu hasičov a záchranárov patria aj kňazi. Na Slovensku je duchovná služba v hasičskom a záchrannom zbore zriadená od roku 2009. Ide o špecifickú formu starostlivosti príslušníkov a zamestnancov hasičského a záchranného  zboru. Podľa slov poručíka Farkaša je cieľom pomáhať spomínaným v hľadaní cesty k Bohu i ľuďom navzájom. Kňaz – poručík Ľuboslav Farkaš je pridelený pre Bratislavský, Nitriansky a náš Trnavský kraj. Vo svojej homílii vyzdvihol zásluhy a ťažkú prácu hasičských záchranárov, nezabudol ich povzbudiť  v tejto neľahkej dobe, keď málo myslíme jeden na druhého, ale pripomenul aj príbeh sv. Floriána, patróna hasičov. V duchu hasičov boli pripravené aj obetné dary, ktoré so sebou  priniesli účastníci púte z celého kraja. Kňaz požehnal zástavy prítomných hasičských zborov, ktoré lemovali celý priestor okolo hlavného oltára. Na záver omše predniesla ďakovnú reč za všetkých prítomných  predsedníčka Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trnava a predsedníčka  Okresného výboru DPO v Senici pani Marta Hurbanisová spolu s Michalom Lukáčom, predsedom OV DPO  v Skalici.

Po ukončení slávnostnej svätej omše nasledovalo krátke stretnutie pre Bazilikou, príhovor kňaza a poručíka Farkaša a niektorých predstaviteľov dobrovoľného hasičského zboru. Pani predsedníčka Hurbanisová sa vo svojom príhovore zmienila o. i. aj o osobnosti pána Jozefa Karasa, miestneho rodáka, ktorý stál pri zrode hasičského zboru nielen v meste Šaštín-Stráže, ale aj v celom okolí – v Trnavskom  kraji, ale aj v okolí Myjavy a Brezovej pod Bradlom.  Poďakovanie sa dostalo aj pani dirigentke Mgr. Molekovej a členom Chrámového speváckeho zboru pri Bazilike, ktorý sprevádzali celú omšu svojim spevom. Zvlášť veľké poďakovanie im patrí za hymnu hasičov, ktorá odznela po dlhých rokoch a potešila nielen všetkých pamätníkov.  Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Šaštín-Stráže Ing. Radovan Prstek. Na záver boa požehnaná hasičská technika i služobné autá.

Po tejto slávnosti sa nezabudlo ani na pamiatku pána Jozefa Karasa a funkcionári DHZ sa prišli na cintorín v časti mesta Šaštín pokloniť jeho pamiatke. Tu sa ujali slova aj jeho synovia a krátko na neho zaspomínali. Pán František Karas nezabudol poďakovať všetkým organizátorom za túto krásnu akciu venovanú aj pamiatke jeho zosnulého otca. Naposledy si pamätá takýto sprievod hasičov práve z pohrebu tragicky zosnulého, len 52-ročného otca, v roku 1945.

Na záver treba povedať veľké ďakujem pani Marte Hurbanisovej, predsedníčke okresného i krajského výboru DPO, ktorá sa najviac pričinila o zrod tejto krásnej akcie a taktiež všetkým, ktorí s jej priebehom akoukoľvek formou pomáhali.

 

Autor textu a foto:  Ľudmila Machová

 

Slávnostná atmosféra počas omše
Slávnosti sa zúčastnil primátor a prednostka mesta Šaštín-Stráže(v prednej lavici)
hlavný celebrant omše, kňaz a poručík Farkaš ( v strede )

 

 

TAGGED: ,
Share This Article