V Senici sa začalo čistenie mesta po zime

Samospráva mesta Senica už začala s čistením mesta po zime.  Po výdatnej nádielke snehu v januári zostalo na chodníkoch v meste veľa drobných kamienkov a na krajniciach miestnych komunikácií aj nánosov nečistôt  a neporiadku. Čistiť sa začalo o 2 týždne skôr ako v predchádzajúcich rokoch.

čistenie2

Ako prvá  sa čistí časť Kolónia, kde pracovníci MsÚ zamestnaní na verejno-prospešných prácach začali s ručným čistením chodníkov aj miestnych komunikácií v stredu 27. februára. Ešte predtým od 18. do 20. februára bola takisto ručne vyčistená celá cyklotrasa. Tam pracovníci okrem zametania posypového materiálu  zbierali aj nahromadený odpad  a polámané haluze.

čistenie_1

V pondelok 4. marca  sa do čistenia mesta zapoja už aj mechanizmy Technických služieb. Chceme požiadať a vyzvať občanov k súčinnosti, aby rešpektovali dopravné značenie upozorňujúce na čistenie a neblokovali autami komunikácie, čo sťažuje a spomaľuje tieto práce. Zamestnanci na verejno-prospešných prácach sa budú do čistiacich prác zapájať aj naďalej podľa potreby a tam, kde sa technika nedostane.

Mesto má  miestne komunikácie v dĺžke 65 km, chodníky v dĺžke 120 km, parkoviská majú plochu 61 600 m2

Share This Article