V Skalici začalo blahorečenie Jána Havlíka

http://www.dubovce.sk/images/JanHavlik/JH17.JPGDňa 9. júna začalo pre Slovensko druhé blahorečenie. Tentoraz rodáka z Duboviec Jána Havlíka.  „Je to podujatie jedinečného významu nielen pre región Záhorie, ale aj pre celé Slovensko. Ak to bude Božia vôľa, Janko Havlík bude raz prvým blahorečeným Záhorákom a druhým Slovákom….“ – týmito slovami začalo pozvanie starostky Dany Dorothey Mikulovej a vicestarostky Kataríny Ondrušovej na významnú historickú udalosť – začiatok diecéznej fázy procesu blahorečenia Janka Havlíka, rodáka našej obce. Slávnostný obrad spojený s kultúrnym programom otvoril bratislavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici.  Historická udalosť, ktorej sa zúčastnili významní hostia, Dubovčania aj ostatní návštevníci isto zanechá v dušiach nezmazateľnú stopu po nádhernom zážitku. Veď celá ceremónia patrila  trpiacemu, skromnému človeku a v ten nedeľný okamih sa zazdalo, akoby bol s nami a všetkých nás zovieral v jeho náručí.

„Naša prítomnosť sa výrazne zmenila v pozitívnom i negatívnom zmysle slova. Šok zo slobody po roku 1989 sme doteraz nespracovali. Táto sloboda nás robí istým spôsobom otrokmi – politických, mediálnych, finančných skupín. Je to priveľká daň civilizácii. Túto ťarchu treba zhodiť zo svojich pliec. Janko Havlík je tým vzorom pre zamyslenie sa v tejto dobe pre všetkých nás.“  ( Dana Dorothea Mikulová, starostka Duboviec)

 “ Janko Havlík je svetlo z hlbín jáchymovských lágrov, ktoré si zasluhuje zažiariť medzi slovenskými martýrmi v spoločenstve svätých.“ ( Anton Srholec, kňaz, spoluväzeň)

Share This Article