V Skalici žije 15 473 obyvateľov!

K 31. decembru 2019 mala Skalica 15.473 obyvateľov. Počas roka sa narodilo 140 detí (z toho 72 dievčat), zomrelo 121 občanov (56 žien, 65 mužov), prisťahovalo sa 259 a odsťahovalo 221 ľudí. V priebehu roka sa uskutočnilo 121 sobášov. Celkový prírastok oproti roku 2019 bol 23 občanov. A napokon ktoré mená u narodených detí boli najfrekventovanejšie? U dievčat Ema (14), Sofia (13), Nina (12), Natália (11), Viktória (9) a u chlapcov Jakub (13), Dávid (12), Dominik a Oliver (11), Samuel (10), Michal, Peter, Tomáš, Sebastián a Tobias (9).Údaje zo skalickej matriky a informácie o demografickom vývoji v meste za rok 2019 nám poskytlo mesto Skalica.

Share This Article