V okrese Skalica dosiahla priemerná mesačná mzda sumu 922 eur

 

Priemerná nominálna mesačná mzda v Trnavskom kraji za rok 2014 vzrástla medziročne o 5,1%, čo predstavuje 43 eur a dosiahla tak sumu 885 eur v podnikoch s počtom zamestnancov nad 20.

Okres Skalica sa umiestnil na treťom mieste, po okrese Trnava a Hlohovec, kde bola priemerná mzda vyššia než je krajský priemer. V skalickom okrese dosiahla sumu 922 eur. Najnižšiu priemernú mzdu v Trnavskom kraji mali zamestnanci v okrese Senica, kde bola jej výška 717 eur.

Priemerná nominálna mesačná mzda zahŕňa čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu zamestnávateľovi. Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky.

Pre štatistické zistenia, priemerná mzda predstavuje súčet hrubých miezd určitej skupiny jednotlivcov počtom jednotlivcov tejto skupiny, ktoré boli zúčtované za dané obdobie.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach odborné, vedecké a technické činnosti 2001 eur, oproti tomu najnižšiu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách 527 eur.

Len pre porovnanie, hrubá priemerná mzda v Česku bola v roku 2014 vyššia ako na Slovensku. Česi zarobili v priemere 941 eur.

 

zdroj: TASR

Share This Article