Vďaka eurofondom obnoví Skalica detské ihriská. Vzniknú tiež kvetnaté plochy a pribudne zeleň

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola mestu Skalica schválená ďalšia dotácia na účel zveľadenia prostredia. Tentoraz ide o projekt s názvom Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého, ktorého cieľom je obnoviť v danej lokalite nielen detské ihriská, ale aj poškodené asfaltové komunikácie, vegetáciu, či chodníky.

škola_malleho
Mestu Skalica bola na projekt schválená dotácia vo výške takmer 200 tisíc eur. So samotnou realizáciou mesto plánuje začať v roku 2018, pričom zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude podpísaná už v najbližších dňoch. Finančné prostriedky využije mesto aj na obnovu detských ihrísk. ,,V rámci projektu bude v tejto lokalite obnovených až 5 ihrísk určených na pohybové hry pre mladšie i staršie deti. Okrem toho na ihriskách nájdu Skaličania aj nové hojdačky, asfaltové ihrisko, či moderné prvky, ktoré sú atraktívne najmä pre najmenšie deti,“ hovorí Milan Roman, viceprimátor mesta Skalica. Nové ihriská budú slúžiť aj deťom z priľahlej materskej škôlky.

Obnova detských ihrísk nie je jedinou pozitívnou zmenou, ktorou prejde vnútroblok sídliska na ulici Mallého. Náplňou konceptu je aj obnova chodníkov a asfaltových komunikácií, ktoré slúžia ako prístup ku kontajnerovým stojiskám. ,,Dôležité je aj okolie a prostredie, v ktorom sa budú deti hrať, preto chceme zregenerovať aj stromovú vegetáciu v tejto oblasti. Vďaka výsadbe kvitnúcich cibuľovín bude tiež na sídlisku implementovaný lesný ekosystém, ktorého cieľom je dosiahnuť v budúcnosti prirodzený efekt,“ dodáva Milan Roman. Regeneráciou prejdú aj predzáhradky súčasných bytových domov, ale aj trávnaté plochy v okolí ulice.

Share This Article