Ve Skalici na rínečku…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V sobotu 6. 2. 2016 sa deti z nášho školského klubu, pri ZŠ Vajanského v Skalici, stretli  na každoročnom tradičnom karnevale. Tento rok náš karneval niesol názov „Ve Skalici na rínečku…“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Telocvičňa sa naozaj premenila na „ríneček“ s typickými stánkami, krojmi a samozrejme nemohol chýbať vinohrad. Stretli sa na ňom naozajstné živé postavy, naše deti, v maskách princezien, čarodejov, čertov, víl, rôznych chrobáčikov…  V úvode sa s pravým skalickým  tancom predstavili pani vychovávateľky a potom sa už začal ten pravý  karneval. Telocvičňa hýrila farbami a zo všetkých kútov bolo počuť len radosť a detský smiech. Deti tancovali, spievali a pri tom sa mohli občerstviť v našom bufete, do ktorého prispeli mamičky a babičky sladkými dobrotami, za čo im patrí veľká vďaka.  Na žiadnom plese nesmie chýbať tombola a u nás sme mali, vďaka rodičom našich detí, ceny pre všetky masky.  Každé dieťa si odnieslo z karnevalu peknú spomienku v podobe ceny a nás dospelých hrial pri srdci dobrý pocit, že sme deťom pripravili zase jedno krásne neopakovateľné popoludnie. Vďaka patrí všetkým pani vychovávateľkám, ktoré aj vo svojom voľnom čase neváhali prísť a pripravili naozaj výbornú akciu.

Share This Article