Vedomosti z praxe pre študentov Via Humana

Adam Truhlář, absolvent našej školy – Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA a momentálne študent posledného ročníka na Univerzite Komenského v Bratislave, odboru Psychológia, prijal pozvanie prednášať študentom VIA HUMANA – odboru Výživa a šport. Adam sa zameriava na športovú psychológiu a svoje znalosti a skúsenosti k nám prišiel sprostredkovať 27. januára. Toto stretnutie sa naozaj vydarilo a počuli sme samé pozitívne ohlasy. „Prednáška, čo ma najviac zaujala!“ vyjadril sa jeden zo študentov.

Adam nie je nováčikom v prezentáciách, chodí prednášať na rôzne miesta v Bratislave, Senici a pod. a vždy má dobré ohlasy. Spolupracuje ako športový psychológ a mentálny coach s rôznymi športovcami z boxu, MMA zápasov, tenisu, golfu.

Prednáška bola zameraná na fungovanie mozgu a psychiky v športovom kontexte.

Zaoberali sa témami:

– čo je športová psychológia a čo rieši,

– ako pracuje ľudský mozog v rôznych stresových situáciách,

– vplyv emócií na výkon,

– techniky slúžiace k mentálnej sebaregulácii športovcov,

– mentálna psychika odolných hráčov.

Žiaci si zažili určité techniky sami na sebe, emócie boli preberané na základe zážitku na hodine a takisto dostali množstvo príkladov z praxe.

„Chceme, aby prišiel znova – dopovedať, čo nestihol…,“ dožadovali sa študenti. Adam má určite ešte čo povedať, takže prisľúbil, že znova príde.

V máji štátnicuje, tak mu držíme palce!

 

Kolektív SSOŠ VIA HUMANA, Skalica

 

 

Share This Article