Veľká sláva a oslava folklóru v Kuklove

 

 

 

Dňa 5.7.2014 sa v Kuklove konala oslava 40.výročia založenia FS: „Kuklovjané“. Pri tejto príležitosti udelil predseda TSK pán Tibor Mikuš pamätnú medailu folklórnej skupine „Kuklovjané“, ktorú odovzdal jubilujúcej skupine pán ing. Radovan Prstek, primátor mesta Šaštín – Stráže a poslanec TSK. Potom starosta obce Kuklov, pán Štefan Šimkovič, poďakoval zakladateľkám folklóru v Kuklove, pani Václavke Malcovičovej, Emílii Kadlicovej a harmonikárovi pánovi Tomášovi Malcovičovi za ich prácu a 40.ročné úsilie  v oblasti folklóru. Spomínanú pamätnú medailu dostala jubilujúca skupina za zásluhy dosiahnuté počas celej svojej existencie, či už to bolo za reprezentovanie svojej obce, kraja a celého Slovenska za hranicami našej vlasti ako v Česku, na Morave, v Rakúsku a Švajčiarsku. Vystupovala na rôznych festivaloch napríklad v Strážnici, Východnej, na Myjave a v Dubnici nad Váhom. Zúčastňovala sa všetkých súťaží v rámci okresu, kraja a dvakrát celoslovenskej súťaže. Pri tejto oslave uzrel svetlo sveta  aj „Spevník kuklovských pjesniček“ autorov manželov Malcovičových. Celá akcia sa začala pietnou spomienkou na bývalých členov folklórnej skupiny Ladislava Pribylu, Ľudovíta Pribylu, Gejzu Kadlica a sestier Klempových. Potom nasledovala svätá omša, ktorú celebroval pán farár Gabriel Tassari. Po svätej omši sa vybral krojovaný sprievod dedinou za doprovodu dychovej hudby „Rubín“ zo Skalice do kultúrneho domu, kde nasledoval slávnostný obed.

O 15 hod. sa v areáli OÚ Kuklov začal veľký kultúrny program, v ktorom vystúpili okrem domácej folklórnej skupiny „Kuklovjané“ a detskej folklórnej skupiny „Nádej“, aj hostia zo susednej Moravy z Vacenovic, Prušánek, speváci z Kútov, Radošoviec, Lozorna, heligónkari z Borského Mikuláša a sólistka, odchovankyňa detskej skupiny Nádej a talentovaná študentka cirkevného konzervatória Kristína Valovičová.

Zlatým klincom celého programu bola dychová hudba „Váhovanka“. Poďakovanie patrí dychovej hudbe  „Rubín“, ktorá nielenže hrala do pochodu, ale večer sa postarala o ľudovú zábavu.

Celý program konferoval a humorným slovom sprevádzal pán Anton Ivánek, starosta obce Chropov. Svojou návštevou nás poctila aj dcéra dr. Janka Blaha pani Jurasovová, sólistka a vedúca detského súboru „Vienok“ z Bratislavy. Privítali sme aj niektorých starostov z okolitých dedín.

Za dobrý priebeh celého podujatia patrí poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenému  priebehu tejto prekrásnej akcie. Predovšetkým chceme poďakovať všetkým sponzorom, bez ktorých by nebolo možné také veľké podujatie uskutočniť.

Srdečná vďaka.

 

 

 

Václavka Malcovičová

 

 

 

Share This Article