Veľký úspech informatikov Via Humana na SOČ

Študenti SSOŠ Via Humana sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Jednou z nich je aj postupová súťaž pre talentovaných a nadaných žiakov Stredoškolská odborná činnosť (SOČ). Do krajského kola, ktoré sa konalo 8. apríla 2016 v Trnave, postúpili práce v troch súťažných odboroch: 11 Informatika – Dobroslav Tokoš (III.C – Informatika a informačné systémy), Jakub Janičkovič (III.C – Informatika a informačné systémy), 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie – Gabriela Pálková (III.B – Služby v cestovnom ruchu), Lenka Mihálová (III.E – Medzinárodné obchodné vzťahy), Michaela Vépyová (III.E – Medzinárodné obchodné vzťahy) a 15 Ekonomika a riadenie – Denisa Vaňková (III.E – Marketing).

SOČ - 1. miesto

V progresívnom odbore informatika je náročné sa umiestniť medzi prvými. O to väčší je úspech našich dvoch študentov odboru Informatika a informačné systémy Dobroslava Tokoša a Jakuba Janičkoviča, ktorí to zvládli na výbornú a vo veľkej konkurencii vybojovali 1. miesto. Zabezpečili si tak postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 29. apríla v Bratislave.

Študenti pracovali pod vedením Ing. Milana Mikiča a vo svojej práci sa mohli oprieť o vedomosti, ktoré získali na vyučovaní. Niektoré si museli doštudovať sami a vybrali si tému im blízku – Dochádzkový systém. Celý systém je postavený na mini počítači, na ktorom je umiestnená databáza a webová stránka s administráciou celého systému. Systém je doplnený o RFID čítačku, displej a kameru, ktorá sníma obraz pri dochádzke. Prístup je umožnený pomocou RFID čipu (kľúčenka, ISIC alebo iná čipová karta).

Toto študentské riešenie bolo odbornou porotou veľmi kladne hodnotené aj z pohľadu ceny a spoľahlivosti. Študenti zvládli programovanie v Pythone a PHP, úlohy s databázou nad OS Linux, prácu s hardvérom a správu v počítačovej sieti.

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a našim informatikom želáme veľa úspechov v Bratislave.

Share This Article