VIA HUMANA a SOITRON – spolupráca pre lepšie uplatnenie absolventov informatiky

Jeden z tých náročnejších, ale aj v praxi najžiadanejších odborov na Súkromnej strednej odbornej škole Via Humana, je odbor obchodné a informačné služby a hlavne trieda zameraná na informatiku a informačné systémy.
Študenti sa učia predmety ako počítačové siete, prenosové technológie, programovanie, grafiku a veľa ďalších, ktoré musí zvládnuť súčasný IT odborník. Preto je veľmi dôležité úzke prepojenie obsahu učiva s IT praxou.
Jedna z príležitostí na overenie kvality poskytovaného štúdia SSOŠ Via Humana v informatike a informačných systémov bola aj kontaktná návšteva v mesiaci máj, kedy na Via Humanu prišli pracovníci prestížnej bratislavskej firmy SOITRON ktorú zastupovali pracovníci Lukáš Hnilica, Michal Chmára a Dominika Konkoly.

IMG_7399
SOITRON je firma, ktorá poskytuje služby v oblasti informačných technológií /v skratke IT/ zamerané na networking a ďalšie oblasti IT, nielen veľkým firmám na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. Do svojich radov hľadajú nových mladých talentovaných odborníkov s dobrým analytickým myslením, ale aj s požadovanými vedomosťami. Po konzultácii o obsahu vzdelávania s vedením Via Humana a vyučujúcimi sa potvrdilo, že vedomosti, zručnosti, schopnosti, ktoré informatici získavajú sú vhodným základom, ktoré firma vyžaduje. Preto sa prišli porozprávať so študentmi informatiky zo štvrtého a tretieho ročníka o možnostiach zamestnať sa v tejto firme.
Stretnutie bolo veľmi zaujímavé pre obidve strany. Študenti zistili, že aj prestížna firma ako je SOITRON je ochotná im ponúknuť zamestnanie, pretože vedomosti, ktoré im poskytuje SSOŠ Via Humana im umožňujú úspešne zvládnuť prijímací pohovor. Zástupcovia firmy vyzdvihli záujem vedenia školy o informácie, čo požaduje od absolventov prax a  ochotu pedagógov zabudovať tieto požiadavky aktuálne do učebných osnov. Položil sa základný kameň na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Share This Article