VIA HUMANA NIELEN ZA KULTÚROU, ALE AJ ZA VEDOU A TECHNIKOU!

http://www.viahumana.sk/images/zozivotaskoly/2013-exkurzia-vieden/b-2013-exkurzia-vieden.jpgOrganizácia exkurzií do Viedne, múzeí a na predvianočné trhy, je už našou každoročnou tradíciou. No tento rok, vzhľadom na neustále narastajúci záujem o štúdium odboru Informatika a informačné systémy, sme sa rozhodli spestriť výučbu a navštíviť so študentami informatiky všetkých ročníkov Technické múzeum vo Viedni.

Žiaci si prostredníctvom vlastného experimentu mohli preveriť svoje získané teoretické vedomosti a overiť si ich tak v praxi. Návšteva múzea bola veľmi prínosná, mohli sa oboznámiť s rôznymi fyzikálnymi javmi, získať prehľad o nových i starých informačných technológiách.

A čo sa im najviac páčilo? Bolo toho dosť, podľa toho, ako sa vyjadrili vo svojich článkoch na hodinách slovenčiny.

Páčilo sa mi zhrnutie jedného z našich nádejných informatikov: „Bol to vynikajúci výlet do tajov fyziky. Išiel by som znovu.“

PaedDr. Adriana Ilčíková

Share This Article