VIA HUMANA oslavovala DUBOVCE

 

Dedina na Záhorí v katastri Skalice oslávila „60tku“. Zlúčením susedným obcí Vlčkovany a Vidovany vznikla obec s názvom Dubovce.

Od piatka 16. do nedele 18. mája sa oslavovalo na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kultúrnym programom, remeselnými ukážkami a výstavkami s možnosťou kúpy, svätou omšou, krojovaným sprievodom, medzinárodnými folklórnymi slávnosťami, speváckym vystúpením Jožky Černého a futbalovým zápasom.

S myšlienkou trojdňovej oslavy prišla p. starostka Dana D. Mikulová, ku ktorej sa s vervou pridali iní obyvatelia Duboviec. Už dlho tvoria super kolektív (vy viete, kto sem patríte 🙂 ), ktorý to v Dubovciach dokáže „rozprúdiť“.  Každý svojou troškou – väčšou troškou prispel k tomu, aby sa oslavy podarili na „1*“. Celý program bol naplánovaný ako vonkajšia akcia, no kvôli nepriaznivému počasiu sa celá udalosť presunula do miestneho kultúrneho domu. Ani to však neodradilo návštevníkov, hostí z Duboviec, okolia, Nemecka, Čiech, aby si prišli pozrieť vystúpenia a pripravené atrakcie v KD. Medzi zahraničnými hosťami sme mohli nájsť obec Starovičky, ktorá rozvíja projekt cezhraničnej spolupráce s obcou Dubovce – cez minulosť spájajú ľudí do budúcnosti. Svojou účasťou spestrili publikum aj naši nemeckí partneri z mesta Bremerhaven, s ktorými spolupracujeme v projekte mesta Skalica Comenius Regio partnerstvo s názvom Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkultúrnom kontexte.

Medzi vystupujúcimi nemohla chýbať Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA zo Skalice. Celkovú organizáciu aktivity koordinovala p. Lenka Mikulová. Škola predviedla program s názvom „Čo chutilo Záhorákom“ pod vedením p. Slavomíry Masrnovej. Okrem tanečného vystúpenia sme videli, čo tým Záhorákom naozaj chutilo – samozrejme mäso. A ako sa pripravovalo? To predviedli p. Milan Mikič a p. Mária Kuglerová s pomocnými rukami študentov.

Pre deti boli pripravené animačné aktivity pod taktovkou p. Jany Jankovičovej a p. Alexandra Pokoviča. Študenti im nachystali zábavu v podobe tvorby indiánskych čeleniek, hrania sa s loptičkami, golfu alebo napr. maľovania na tvár.

Celé podujatie by sa nezaobišlo bez hotelierov, ktorých manažovala p. Lucia Vávrová. Tí nám ponúkali rezne, guláš, šalát, koláčiky – všetko, čo patrí k tradičným dedinským pochúťkam. Tieto pokrmy boli pripravené aj pre širokú verejnosť a všetci mohli ochutnať, čo hrdlo ráčilo.

Za celým podujatím je množstvo driny, času a spolupráce. Všetci si „zamakali“, navzájom si môžeme poblahoželať a poďakovať.

Via Humana praje Dubovciam ďalšie roky rozvoja a úspechu! Krásne narodeniny!

 

Mgr. Izabela Mikulová

 

 

 

Share This Article