VIA HUMANA UVIEDLA „AKO SLOVÁCI ŠŤASTIE HĽADAJÚ“

Je všeobecne známe, že študenti v júni už netrpezlivo čakajú na prázdniny. Na Via Humana už tradične, než sa rozlúčime a rozdáme vysvedčenia, absolvujeme slávnosť letného Slnovratu.
Dom kultúry v Skalici ožil dňa 21. 06. 2013 hereckými, speváckymi i tanečnými výkonmi našich„humanuskárov“. Tento školský rok bola téma kultúrneho vystúpenia „Ako Slováci šťastie hľadajú“. Táto aktivita je súčasťou projektu Moderná škola učí k odvahe podnikať, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a spoluúčasti VIA HUMANA Skalica. Cieľ nášho podujatia sa skrýva v názve aktivity, v rámci ktorej realizujeme toto vystúpenie – „Umením k ľudskosti“ – inovácia obsahu a metód estetickej výchovy za účelom kultivovania žiaka.

Ruku k dielu priložili študenti 2. ročníkov všetkých odborov v škole pod vedením Mgr. Slavomíry Masrnovej, ktorá bola i autorkou výborného scenára aktivity. Za asistencie Mgr. Michala Zálešáka sa pripravovali na vystúpenie v krojoch, na predvedenie svojho herectva  v scénkach a získavali pritom i poznatky o niektorých základných črtách a krásach našej ľudovej kultúry, ktorá u mladých nemá už  takú odozvu. Študenti  mali za úlohu zabezpečiť si a  pripraviť kroj na vystúpenie, zúčastňovať sa nácvikov, zaobstarať si časť organizácie aktivity.

Hlavným námetom bolo prostredníctvom  prepojenia moderných tancov, rozprávaného slova, hry na heligónke, ľudových tancov priblížiť osudy mládencov a dievok v období, kedy chodili za prácou do cudzích krajín.

Tomuto však predchádzal krojovaný sprievod asi 50 krojovaných študentov mestom Skalica, kde bolo možné vidieť rozmanité kroje. V sprievode i na javisku študentov v kostýmoch podporili aj ich vedúci nácviku, ktorí mali zo začiatku neľahkú úlohu – nadchnúť mladých pre tento typ aktivít.

„Sme radi, že nás prišli podporiť i naši rodičia a kamaráti,“ povedali po vystúpení študenti. Niektorí by si tento zážitok chceli zopakovať.

Boli ste úžasní. Prajeme príjemné prázdniny.

Mgr. Lenka Mikulová

Share This Article