Vianočný koncert ZUŠ Gbely

Vo štvrtok  13.decembra o 17. hodine sa v Gbelskom kultúrnom dome konal vianočný koncert Základnej umeleckej školy Gbely.

Školu aktuálne navštevuje viac ako 600 detí z Gbelov a poboček v  Kútoch, Letničí, Smolinskom a Petrovej Vsi.  Svojou tvorbou získavajú prvenstvá na celoslovenských súťažiach.

V pripravenom kultúrnom programe sa predstavili žiaci ZUŠ Gbely – hudobníci, speváci a tanečníci z tanečnej skupiny ENDY Gbely. Účinkujúcich čakala plná sála divákov, ktorí každé vystúpenie plnohodnotne ocenili. Programom sprevádzala učiteľka ZUŠ Gbely. Súčasťou koncertu bol vianočný stánok s tvorbou žiakov.

Rodičom sa veľmi páčilo a z podujatia odchádzali s pocitom, že majú doma veľmi šikovné a talentované deti.

TAGGED:
Share This Article