Vianočný turnaj rodičov a detí

 

Dňa 28. 12. 2014 sa v priestoroch telocvične 3. ZŠ Strážnická v Skalici uskutočnil stolnotenisový turnaj pre deti, ktoré navštevujú stolnotenisový klub Sokol Skalica.

Turnaja sa zúčastnilo 34 účastníkov, ktorí vytvorili tímy pozostávajúce z rodiča a dieťaťa. 17 tímov začalo hrať v zápasoch najprv štvorhra, potom dieťa proti dieťaťu a rodič proti rodičovi. Boli to veľmi zaujímavé súboje, kde nielen rodičia radili deťom, ale často krát deti usmerňovali rodičov.

Cieľom turnaja bolo stretnutie rodičov detí, ktoré navštevujú klub, aby sa mohli vzájomne lepšie spoznať ako i upevnenie vzťahu rodič a dieťa a predovšetkým možnosť sa spolu sa zabaviť. Rodičia si mohli pozrieť ako sa ich dieťa zdokonalilo v hre, mali možnosť sa porozprávať sa aj trénerom Mariánom Kubányim.

Na konci turnaja, boli všetky zúčastnené deti odmenené sladkosťami. Tímy, ktoré boli umiestnené na prvých štyroch miestach dostali sladké medaile. Taktiež sme zaviedli novú tradíciu, Putovný pohár, kde bude zapísané meno víťazného tímu a pohár zostane v rodine do ďalšieho turnaja.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemné strávenie nedeľného popoludnia a už sa tešíme na ďalší turnaj.

Finálová skupina:

1.miesto rodina Trajlínková      (Trajlínek Pavol a Trajlínková Dominika)

2.miesto rodina Jurčíková         (Jurčík Jozef a Jurčík Jakub)

3.miesto rodina Hanzlíčková   (Hanzlíček Marián a Hanzlíček Ivan)

4.miesto rodina Kováčová        (Kováč Dušan a Kováč Patrik)

 

Viera Horňáčková

Share This Article