Viceprimátor Skalice požiadal o poverenie rokovať s vlastníkom ZŠ Strážnická

ZŠ Strážnická www.prozahori.sk

Budova Základnej školy Strážnická v Skalici je od roku 2013 majetkom súkromnej spoločnosti, ktorej ho predalo vtedajšie vedenie mesta. Mesto si na základe zmluvy budovu od spoločnosti len prenajíma. Telocvičňa školy je v havarijnom stave a investície nevyhnutne potrebuje. Keďže mesto nie je jej majiteľom, nemôže s ňou nič robiť. Viceprimátor Milan Roman preto včera požiadal poslancov o súhlas a poverenie rokovať s majiteľom o odkúpení budovy a pozemku pod školou späť do vlastníctva mesta. 

Nedávne výdatné dažde dali opäť zabrať telocvični na ZŠ Strážnická. Viceprimátor Milan Roman už vtedy v médiách avizoval, že podnikne kroky, ktoré by mohli smerovať k vráteniu budovy základnej školy a pozemku pod správu mesta. „Nikdy som nesúhlasil s predajom budovy. Myslím si, že jediný, kto môže konať a má byť v tejto situácii aktívny, je mesto. Aj preto som na zasadnutí zastupiteľstva  požiadal poslancov o schválenie poverenia rokovať so súčasným majiteľom budovy o možnosti odkúpenia pozemku a budovy ZŠ Strážnická,“ dodal Roman.

 

Keďže mesto nie je vlastníkom budovy, len nájomcom, nemôže do nej investovať. „Škola potrebuje investície, no pokiaľ nie je mesto majiteľom, zväzuje nám to ruky. V súčasnosti sa nemôžeme zapojiť do žiadnych výziev na granty a žiadať o dotácie na majetok, ktorý nám nepatrí. A to sa snažím zmeniť,“  povedal Milan Roman, viceprimátor Skalice. 

Budovu školy predalo súkromnej spoločnosti BKS Leasing s.r.o. predchádzajúce vedenie mesta za približne 1,7 milióna eur. Malo ísť o tzv. relízing, teda dočasnú pôžičku, ktorú malo mesto vrátiť vo forme nájmu. 

Share This Article