VIDEO: Na Záhorí sa otvorila slovensko-rakúska hranica pre zver

Národná diaľničná spoločnosť v piatok 8. júla 2016 slávnostne prestrihla pásku stavby ekoduktu na Záhorí. Motoristom sme touto stavbou zabezpečili bezpečnejší prejazd úsekom diaľnice D2 – vysoká zver, ako jelene, srnce či diviaky využijú na migráciu ekodukt pri Moravskom Svätom Jáne.

Diaľnica D2 od Bratislavy po hranicu so susednou Českou republikou tvorí umelú bariéru brániacu voľnému pohybu zveri v krajine a prirodzenej genetickej výmene jedincov či osídľovaniu lokalít. Vybudovaním ekoduktu vznikol komunikačný priestor nad diaľnicou D2 pre migrujúcu zver, ktorá bude bezpečne prevedená na druhú stranu. Zároveň sa zmenší frekvencia vstupov živočíchov na diaľnicu a nehôd zapríčinených kolíziou zveri s vozidlami. Výsledkom bude zvýšenie bezpečnosti.

ekodukt_D2

Ekomost je súčasťou projektu AKK Basic v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska. Cieľom tohto projektu je zachovanie migračnej trasy zveri v rámci Alpsko-karpatského koridoru. Gestormi projektu boli Krajinská vláda Dolného Rakúska a rakúska diaľničná spoločnosť ASFINAG, za slovenskú strany rezorty dopravy, životného prostredia, bratislavská a trnavská župa a Národná diaľničná spoločnosť. Spoločné vyhlásenie, ktoré predstavovalo záväzok budovať zelené mosty pre migráciu zveri, podpísali susedné krajiny koncom januára 2012.

zdroj: Národná dialničná spoločnosť

Share This Article