Vieme, ktoré škôlky budú fungovať v Senici cez leto 2019

Riaditeľka MŠ, L. Novomeského 1209/2, Senica oznamuje rodičom záväzne prihlásených detí na leto 2019, že prevádzka elokovaných pracovísk /EP/ bude nasledovná:

JÚL

1. EP J. KRÁĽA: prihlásené deti z EP J. Kráľa, EP Kolónia, EP Robotnícka, EP Komenského, EP M. Bartoňa

 

2. EP HOLLÉHO: prihlásené deti z EP Hollého,  EP Kalinčiakova, EP L. Novomeského

 

AUGUST

1. EP KALINČIAKOVA: prihlásené deti z EP Kalinčiakova, EP Komenského, EP Hollého, EP Kolónia

 

2. EP ROBOTNÍCKA: prihlásené deti z EP Robotnícka,  EP J. Kráľa, EP L. Novomeského, EP M. Bartoňa

Share This Article