Vítame ťa, Mikuláš, že si prišiel medzi nás!

Netrpezlivé deti sa dočkali svojho obľúbeného sviatku a s radosťou očakávali na námestí v Šaštíne-Strážach Mikuláša aj s jeho sprievodom.  V sobotu 7. decembra po 14. hodine vyrazil do ulíc s vetrom opreteky koč s koníkmi, ktorý viezol mestom Mikuláša i s jeho družinou. Po dlhej ceste zastali na námestí, kde ich už netrpezlivo očakávali najmä najmenší obyvatelia mesta i okolia. Neodradilo ich ani silné vetrisko a čakať sa naozaj vyplatilo! Program začali deti zo speváckeho súboru Rozmarínek z domáceho CVČ Beťárik. Po vianočných piesňach a koledách zarecitovali aj krásne básne.  Potom sa pridali ostatné deti, ktoré štedrý Mikuláš odmenil sladkou odmenou z plného koša dobrôt. Zatiaľ stihli čerti a anjelici poobchádzať ostatných prizerajúcich sa, aby ich vyobšívali metlami, či odmenili cukríkmi a orieškami. Každý si mohol zakúpiť tombolu, ktorá bola mimoriadne bohatá a pestrá. Malá cena útechy sa však ušla každému. Kto vymrzol, mohol sa zahriať aj teplými nápojmi, či sa posilniť malým občerstvením. Keď sa už rozdala posledná odmena z tomboly a dozneli piesne DJ-a, nastal túžobne očakávaný okamih a nad hlavami sme mohli sledovať pestrý ohňostroj. Akciu zabezpečilo a pripravilo mesto Šaštín-Stráže spoločne s kultúrnou komisiou. Medzi prítomných prišiel osobne aj primátor mesta Ing. R. Prstek.

Ľudmila Machová

Share This Article