Víťazi Mravenčiarskej míle v Plaveckom Štvrtku – Ľ. Durďák a E. Farkašová

 

 

 

 

27. ročník bežeckých pretekov Mravenčiarska míľa v Plaveckom Štvrtku sprevádzalo chladné májové počasie. Ani to však neodradilo rekordný počet 159 bežcov, aby sa postavili na štart. Veľkým oživením pretekov bolo zaradenie súťaží detí a mládeže v 16-tich vekových kategóriách, kde ich štartovalo 87.

Súťaže detí a mládeže sú zaradené do Záhoráckeho detského bežeckého pohára, nad ktorým prevzalo záštitu občianske združenie  PROZÁHORÍ.SK. Zástupca, p. Tisoň, odovzdal pre mladých bežcov nové štartovné čísla s logom občianskeho združenie a zároveň dekoroval víťazov.

Po mládežníkoch sa na náročnú piesčitú trať vydali dospelí. O tom, že trať bola ozaj náročná, svedčia aj ohlasy pretekárov. Ako sa vyjadril M. Miškeřík, a tým vyjadril tiež názor viacerých pretekárov, bežcom sa páči beh v náročnom piesčitom teréne, pretože to je pre nich niečo výnimočné v porovnaní s asfaltovým povrchom. Jeho slová podporil aj Pavel Bíla, riaditeľ MSBP, podľa ktorého sa práve pre túto náročnú trať budú bežci do Plaveckého Štvrtka radi vracať.

 

 

MRAVENČIARSKÁ MÍLA – výsledky2013 (1)

TAGGED: ,
Share This Article