Vlk a červená čiapočka na jednom tanečnom parkete

 

V stredu 22. januára 2014 to v kultúrnom dome v Kopčanoch žilo. Miestna Jednota dôchodcov Slovenska Kopčany poriadala už tradičný Maškarný ples. Úvodného slova sa ujal predseda miestnej Jednoty dôchodcov pán Ľubomír Bollo, ktorý privítal všetkých prítomných hostí a oboznámil ich s priebehom maškarného plesu. Dôchodcovia sa veru nedali zahanbiť a celé popoludnie sa nieslo v znamení zaplneného parketu tancujúcich párov. Do tanca i na počúvanie hrala živá muzika, ktorá im zahrala a zaspievala ich obľúbené piesne. Na parkete ste tu však mohli stretnúť aj vlka, červenú čiapočku, bielu pani ale i čerta, ktorí sa postarali o veselú zábavu a nezabudli ani vytancovať všetkých prítomných hostí. Nechýbala ani bohatá tombola, o ktorú sa postarali členovia jednoty. O obľúbenosti maškarného plesu svedčí najmä plný kultúrny dom  zabávajúcich sa dôchodcov.

 

Share This Article