Vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke (vedeli ste to?)

 

Každý vodič musí vedieť, prečo treba dodržiavať predpisy. Nie je to preto, lebo ho môžu skontrolovať policajti, ale preto, aby na našich cestách bola väčšia bezpečnosť. V mesiaci júl zaznamenala polícia v Trnavskom kraji 107  dopravných nehôd, čo je o 17 menej ako vlani. Najviac ich bolo zaznamenaných v okrese Trnava- 21 dopravných nehôd, v okrese Dunajská Streda 21, 19 dopravných nehôd v okrese Galanta, 15 v okrese Piešťany,  15 v okrese Senica, 12 dopravných nehôd v okrese Skalica a 4 v okrese Hlohovec. Nárast v počte dopravných nehôd bol zaznamenaný  v okresoch Dunajská Streda (+2), Galanta (+2) a Piešťany (+1).

Pri dopravných nehodách boli usmrtené 4 osoby, čo je o 1 menej ako vlani. 12 osôb sa zranilo ťažko a 52 ľahko. Požitie alkoholu pri dopravných nehodách bolo u vodičov zistené v 17 (-1) prípadoch. Najviac dopravných nehôd, pri ktorých bolo zistené požitie alkoholických nápojov, bolo zaznamenaných v okresoch Galanta 6 (+4), Skalica 5 (+3), Piešťany 3 (+1) a Senica 3 (-1).

Drvivú väčšinu dopravných nehôd (93) zavinili vodiči motorových vozidiel, nemotoroví účastníci – chodci a cyklisti ich zavinili 8.

Hlavnou príčinou dopravnej nehodovosti bolo porušenie povinnosti vodiča (nevenovanie sa vedeniu vozidla, neopatrnosť voči cyklistom a chodcom, telefonovanie, únava, alkohol a pod.), nesprávna jazda cez križovatku a nedovolená rýchlosť.

Podľa miesta nehodovosti bolo najviac dopravných nehôd zaznamenaných v obci 66, mimo obce 41. Podľa kategórie ciest najmenej dopravných nehôd bolo na diaľnici  a rýchlostnej ceste. Kritickým dňom na vznik nehody bol štvrtok v čase od 08.00 do 12.00h.

 

Prehľad základných ukazovateľov dopravnej nehodovosti v jednotlivých okresoch Trnavského kraja za mesiac júl 2014

 

základné ukazovatele dopravných nehôd 

Okres

TT kraj

Trnava

D. Streda

Galanta

Hlohovec

Piešťany

Senica

Skalica

počet nehôd

107

21

21

19

4

15

15

12

+/-

-17

-7

+2

+2

-8

+1

-7

0

počet DN so zranením

50

11

13

9

1

3

6

7

+/-

-6

0

+5

0

-4

-5

-3

+1

Usmrtení

4

1

1

0

0

0

0

2

+/-

-1

0

0

-1

0

0

-2

+2

ťažko zr.

12

2

6

1

0

0

1

2

+/-

+2

-1

+3

+1

0

-1

0

0

ľahko zr.

52

13

11

9

1

3

8

7

+/-

-2

+1

+4

+1

-4

-5

0

+1

Alkohol -vodič

17

0

0

6

0

3

3

5

+/-

-1

-2

-4

+4

-2

+1

-1

+3

 

Polícia ani v ďalšom období nepoľaví v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke, vo zvýšenej miere sa bude venovať cyklistom a chodcom, najmä vo večerných a skorých ranných hodinách. Výkon služby v dohľade nad cestnou premávkou  bude zameraný na nehodové úseky v okresoch Dunajská Streda – cesta I/63 a Senica – I/51. Podrobná analýza vývoja dopravnej nehodovosti slúži polícii nato, aby bol výkon služby čo najefektívnejší a aby sme tak predišli zbytočným dopravným nehodám a stratám na životoch a na zdraví.

 

 

Martina Kredatusová
vedúca oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave

Share This Article