Voľby do Európskeho parlamentu

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu.

Deň konania volieb je určený na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.

 

Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v sobotu 24. mája 2014 o 7.00 hodine,

pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce začiatok hlasovania na skoršiu

hodinu (maximálne o 2 hodiny) a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.

 

Po preukázaní totožnosti a zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov  vydá

voličovi okrsková volebná komisia hlasovacie lístky a prázdnu obálku.

 

Následne vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, kde si vyberie

hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Na

hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov

vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť.  Potom vloží hlasovací lístok do obálky.

 

Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 budú dostupné dňa 25. mája 2014 po 23:00 hod.

 

 

Register kandidátov podľa politickýc strán, politických hnutí a kolalícií:

http://ep2014.statistics.sk/EP-dv/reg_kandidat.html

Share This Article