Voľby do VÚC na Záhorí

V sobotu 9.11.2013 sa konajú voľby do VÚC. Voliť si budeme predsedu kraja, ktorému sa historicky hovorí aj „župan“, a krajských poslancov.

Dianie na župách síce nie je pod neustálym drobnohľadom televízie a v hlavných správach sa o ňom dozvedáme podstatne menej, než o politike na úrovni celej republiky, no na náš každodenný život majú podstatný vplyv práve volení zástupcovia samosprávy – krajov a obcí. Preto by sme sa mali zaujímať o ich činnosť a práve v nadchádzajúcich voľbách si zvoliť tých, o ktorých si myslíme alebo vieme, že budú konať v našom záujme.

Obce Záhoria spadajú pod dva samosprávne kraje – malacký okres je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a okresy Senica a Skalica patria do Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Na predsedu BSK kandiduje 12 záujemcov o tento post. Zo 44 poslancov budú občania z malackého okresu voliť piatich. Malacký okres je rozdelený do 3 volebných obvodov, ich zoznam aj počty volených zástupcov nájdete na 6. strane novembrového čísla ProZáhorí.

Predsedu TTSK budeme vyberať zo šiestich kandidátov. Poslancov má Trnavský kraj 40, z toho 5 volia občania zo senického okresu, kandidátov je tu 19, a 3 volia ľudia zo skalického okresu, kde je 16 kandidátov. Volebné obvody sú zhodné s okresmi.

Vo volebnej miestnosti dostaneme 2 kandidačné listiny – jednu na predsedu VÚC a druhú na poslancov, kde budú kandidáti pre náš konkrétny volebný obvod. Za plentou potom zakrúžkujeme 1 kandidáta na župana a z kandidátov na poslancov zakrúžkujeme maximálne toľkých, koľkých zástupcov má náš volebný obvod. Obe listiny dáme do obálky a vhodíme do urny.

Ak v niektorom kraji žiaden kandidát na predsedu nezíska nadpolovičnú väčšinu, bude sa 23.11.2013 konať 2. kolo volieb, kam postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.

 

Kandidáti na predsedu Trnavského kraja:
http://www.trnava-vuc.sk/sites/default/files/data/dokumenty/2013/10/kandidatinapredsedu.pdf
 
Kandidáti na poslancov Trnavského kraja – obvod Skalica
http://www.trnava-vuc.sk/sites/default/files/data/dokumenty/2013/10/obvod6.pdf
 
Kandidáti na poslancov Trnavského kraja – obvod Senica
http://www.trnava-vuc.sk/sites/default/files/data/dokumenty/2013/10/kandidatiobvod5.pdf
 

Share This Article