Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané  do 31. decembra 2008, platia len do 31. decembra 2013. A to aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.

Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na pracoviskách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica na počkanie a bezplatne.

Občania okresu Senica v Senici, Vajanského 17, č. dverí 1 a 2.

Občania okresu Skalica v Holíči, Hviezdoslavova 17, prízemie, č. dverí 124 a v Skalici, Gorkého 2, prízemie, č. dverí 4  (podľa miesta trvalého pobytu držiteľa).

K výmene je potrebné predložiť starý preukaz ŤZP alebo ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3×4 cm.

Share This Article